SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Krzysztof Mojzesowicz


IMIĘ: Krzysztof
NAZWISKO: Mojzesowicz
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA:
MIEJSCE URODZENIA: Horodenka, Ukraina
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Krzysztof Mojzesowicz urodził się w 1913 r. w Horodence na terytorium dzisiejszej Ukrainy w rodzinie polskich Ormian.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Deportowany na Syberię w trakcie pierwszej fali masowych sowieckich deportacji 10 lutego 1940 r., znalazł się na terenie Republiki Komi, gdzie pracował przy wyrębie lasu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po ogłoszeniu tzw. „amnestii” w wyniku wybuchu wojny sowiecko–niemieckiej i podpisaniu paktu Sikorski-Majski wyruszył do obozu w Buzułuku, aby wstąpić do tworzącej się tam Armii Polskiej.

Przeniesiony następnie do Uzbekistanu, w kwietniu 1942 roku opuścił ZSRR wraz z Armią Polską jako szeregowy żołnierz. W 1943 r. ukończył szkołę podchorążych rezerwy na wschodzie, następnie wstąpił do 6 baonu 3 Dywizji Strzelców Karpackich, z którą przeszedł cały szlak bojowy, w tym przede wszystkim Kampanię Włoską. Walczył pod Monte Cassino, brał również udział w zdobywaniu Bolonii – za swoją żołnierską postawę trzykrotnie został odznaczony Krzyżem Walecznych, a także Orderem Virtuti Militari V klasy.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji, gdzie pełnił wiele funkcji publicznych, był m.in. prezesem Stronnictwa Pracy, udzielał się również aktywnie w życiu londyńskiej Polonii, działał też na rzecz społeczności polskich Ormian. Zmarł w Londynie w listopadzie 1976 r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Order Virtuti Militari V klasy

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Polacy-uczestnicy kampanii włoskiej 1943-1945
Archiwum Fundacji „Znaki Pamięci”

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW