SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Wawrzyczek


10/12/1925 –
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Wawrzyczek
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 10/12/1925
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Przed II wojną światową uczeń gimnazjum w Pszczynie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W czasie kampanii wrześniowej jako ochotnik brał udział w krótkiej, ale nieudanej obronie Pszczyny, zajętej wkrótce przez Niemców. Pod okupacją niemiecką kontynuował edukację.
W 1943 roku przymusowo wcielony do RAD, odbył trzymiesięczny staż pracy przymusowej, pracując m.in. w fabryce Kruppa w Essen – brał udział w jej obronie w trakcie alianckich nalotów. Po służbie w RAD natychmiast wcielony siłą w szeregi Wehrmachtu i wysłany na front francuski. Początkowo dyslokowany w okolicach Paryża, gdzie trwała koncentracja sił niemieckich. Jesienią 1943 roku został przeniesiony w okolice Orleanu. Oddziały, składające się głównie z żołnierzy pochodzenia polskiego, kierowano przede wszystkim do zwalczania francuskiego ruchu oporu i partyzantki, co przymusowi „żołnierze” wykonywali z wielką niechęcią, opieszałością i celową nieudolnością, powodując tym dużą liczbę zatargów z niemieckim kierownictwem.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Uratowany przez wchodzące wojska amerykańskie od linczu ze strony nienawidzących Niemców francuskich partyzantów, oddał się w niewolę aliancką, później zaś, jako jeden z ponad 80.000 Polaków siłą wcielonych do niemieckiej armii, wstąpił ochotniczo do polskiego wojska na terenie obozu jenieckiego w Algierze. Stamtąd po weryfikacji i przeszkoleniu wojskowym skierowany został na front włoski.
Po dotarciu do Taranto został przydzielony jako radiotelegrafista do 3 Batalionu Łączności 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu (nr ewid. 1925/273). Brał udział w potyczkach nad Adriatykiem oraz wyzwalaniu Bolonii, jednocześnie uzupełniając edukację jako uczeń Szkoły Karpackiej w Amandoli. W 1946 roku, wraz z pozostałymi polskimi szkołami wojskowymi 2 Korpusu, znalazł się na terenie Wielkiej Brytanii, jednak nie zdecydował się na emigrację, podejmując decyzję o powrocie do Kraju.

LOSY POWOJENNE

Do Polski powrócił z Wielkiej Brytanii w 1947 r. Mieszka do dnia dzisiejszego w Lublinie.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Lublin
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji Znaki Pamięci
Mieczysław Kuczyński „Szkoła Karpacka 1943-1948”, Londyn 1992 r.

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort