SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Wojciechowski


28/09/1922 – 08/01/2020
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Wojciechowski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 28/09/1922
MIEJSCE URODZENIA: Mielnica Podolska (pow. Borszczów, woj. tarnopolskie)
DATA ŚMIERCI: 08/01/2020
MIEJSCE ŚMIERCI: Bradford, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU: Bradford, Wielka Brytania
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Józef Wojciechowski, ps. „Zulu” spędził dzieciństwo tuż przy powstałej niedawno granicy polsko – radzieckiej na Zbruczu.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po agresji ZSRR 17.09.1939 roku zaangażował się w działalność niepodległościową. Deportowany wraz z rodziną 10 lutego 1940 roku do posiołka Uczastok na terenie ZSRR. Wspominał zaskakujące powitanie na zsyłce : żyjący na posiołku Rosjanie powitali w nim deportowanych Polaków chlebem i solą, co bardzo nie podobało się władzom sowieckim. Józef wspominał zresztą, iż rodzina była na zesłaniu traktowana bardzo dobrze, zaś miejscowa ludność pomagała zesłańcom w zorganizowaniu nowego życia. To również miejscowi Rosjanie poinformowali zesłańców o „amnestii” i powstającej w ZSRR Armii Polskiej, wbrew intencjom lokalnych władz.
Już w sierpniu 1941 roku Józef wyjeżdża do Semipałatyńska, następnie przez Ałma-Aty dostaje się do punktu zbornego Armii w Otar (Kazachska SSR). Zgłasza się do wojska, zaś na życie zarabia pracując w miejscowym kołchozie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po weryfikacji zostaje wcielony do Armii Polskiej w ZSRR i przechodzi wstępne szkolenie. Gdy przychodzi pora ewakuacji, miejscowa orkiestra żegna opuszczających Kazachstan Polaków uroczyście odegranym Mazurkiem Dąbrowskiego.
Przez Krasnowodzk dostaje się wraz z wojskiem do Pahlevi w Persji, a następnie do Teheranu, gdzie spędza dwa tygodnie. Przygotowuje obóz dla cywili, którzy mają nadjechać ze Związku Radzieckiego wraz z kolejną falą ewakuacji. Następnie jego droga wiedzie przez Irak, Palestynę do Egiptu. Przygotowuje się do rozpoczęcia pełnego szkolenia wojskowego.
W Egipcie komisja lekarska nie wydaje zgody na mobilizację Józefa ze względu na jego stan zdrowia i ogólne wyczerpanie po okresie zsyłki w ZSRR. Zostaje skierowany na rehabilitację i „turnus dożywiający” w Durbanie (Afryka Południowa), gdzie spędza kolejnych kilka miesięcy.

LOSY POWOJENNE

Koniec wojny zastaje Józefa w Europie. W ramach 30 Armii Renu bierze udział w okupacji terenów odebranych Niemcom, pracując w kompanii łączności na zapleczu. W 1947 roku zostaje zdemobilizowany, nie chcąc jednak wracać do Polski, decyduje się na osiedlenie w Wielkiej Brytanii. Osiedla się w Bradford w północnej Anglii i podejmuje pracę zarobkową. Pan józef Wojciechowski zmarł w Bradford w wieku 98 lat dnia 08.01.2020 r.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Bradford, Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Po zakończeniu rekonwalescencji zostaje przydzielony do plutonu konwojującego włoskich jeńców wojennych do Wielkiej Brytanii – wraz z nimi w październiku 1942 roku dociera do Szkocji.
W Szkocji przechodzi kwalifikację i wstępuje w szeregi tworzącej się 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego. Przechodzi intensywne szkolenie spadochroniarskie pod okiem instruktorów z Wielkiej Brytanii i USA. 1 SBS szykowana jest do rzucenia na pomoc walczącej Warszawie, jednak na skutek decyzji Anglików do rajdu spadochroniarzy na Warszawę nigdy nie dochodzi. Powoduje to potężny konflikt i nieomal bunt żołnierzy, pragnących walczyć za Kraj, który udaje się zgasić jedynie dzięki osobowości gen. Sosabowskiego. Józef dalej więc szkoli się i oczekuje na rozkaz do ataku.
Rozkaz ten nadchodzi dopiero we wrześniu 1944 roku wraz z operacją „Market Garden”. Józef wraz z kolegami pod dowództwem gen. Sosabowskiego bierze udział w oblężeniu Arnhem. Operacja jest nieudana i niemal połowa stanu osobowego Brygady traci życie.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW


AllEscortAllEscort