SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Władysław Rachel


31/10/1926 – 16/06/1998
IMIĘ: Władysław
NAZWISKO: Rachel
IMIĘ OJCA: Stanisław
IMIĘ MATKI: Ewa
NAZWISKO RODOWE MATKI: Trembecka
DATA URODZENIA: 31/10/1926
MIEJSCE URODZENIA: Rześniówka, pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie
DATA ŚMIERCI: 16/06/1998
MIEJSCE ŚMIERCI: Polish home, IIford Park, Newton Abbot, Devon, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU: Pleasington Cementery, Blackburn, Lancshire, Wlk. Brytania
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Rodzice Władysława byli osadnikami cywilnymi. Ojciec urodził się pod zaborem austriackim. Matka pod zaborem rosyjskim. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości z rodzinami przyjechali na Wołyń. Poznali się i wzięli ślub w Kołodnie w roku 1922. Władysław był ich drugim dzieckiem. Od wieku 7 lat uczęszczał do lokalnej szkoły. Jesienią 1939 r. miał rozpocząć naukę w Gimnazjum i Liceum Krzemienieckim, ale wojna przekreśliła te plany.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Deportowany wraz z rodziną 10.02.1940 r. z Rześniówki na Wołyniu do obwodu mołotowskiego – posiołek Stiepanowka, rej. kiziełowski. Na zesłaniu wraz z nim przebywali – ojciec Stanisław (ur. 1894 r., syn Michała), mama Ewa (ur. 1900 r., córka Franciszka) oraz siostry : Stanisława (rocznik 1923), Helena (rocznik 1929), Czesława (rocznik 1932) oraz Danuta (rocznik 1937). Zwolniony po tzw. „amnestii” 24.07.1941 r. udał się wraz z rodziną do Armii Polskiej tworzonej przez gen. Andersa w ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W marcu 1942 r. Władysław wstąpił do junaków w Kermine, Uzbekistan i został w maju 1942 r. przydzielony do Kompanii Młodocianych.
Wyjechał z ZSSR z Armią Andersa, by przez Persję dotrzeć z oddziałami junaków do Palestyny. Tutaj przeszedł z junaków do Junackiej Szkoły Kadetów w Barbarze, skąd został w 1944 r. (?) powołany do 2 Korpusu. Po przysposobieniu wojskowym został radiooperatorem. Brał udział w Kampanii Włoskiej w szeregach Pułku Ułanów Karpackich. Został ranny pod Ankoną. Po zakończeniu II wojny światowej wraz z pułkiem żołnierz 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. Z 2 Korpusem w 1946 r. przyjechał do Anglii.

LOSY POWOJENNE

Po demobilizacji podjął pracę w brytyjskim przemyśle tekstylnym w Huddersfield, Yorkshire. W fabryce tej zaprzyjaźnił się z przyszłym arcybiskupem Władysławem Wesołym. Po kilku latach zaczął prowadzić własną firmę. Około 1990 r. poważnie zachorował i postanowił przenieść się do byłego obozu Stover Park, Devon, gdzie obecnie jest dom dla byłych polskich żołnierzy i ich rodzin, potrzebujących opieki, znany jako „Mała Polska” Ilford Park nr. Newton Abbot, Devon. Tam zmarł w 1998 r. i został pochowany w grobie rodzinnym w Blackburn ze swą mamą Ewą.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Monte Cassino (nr legit. 38589), Medal Wojska, odznaka Junackiej Szkoły Kadetów, odznaka pamiątkowa Pułku Ułanów Karpackich, odznaczenia brytyjskie (1946 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Rodzice i siostry byli deportowani 10.02.1940 r. wraz z Władysławem do obwodu mołotowskiego, a następnie w 1942 r. ewakuowani z Armią Polską do Persji. Ojciec zmarł w Teheranie 27.04.1942 r., a mama z córkami wyjechała z transportem cywilnym i dotarła do osiedla Kidugala, Tanganika Wschodnia w Afryce. Po sześciu latach rodzina spotkała się w Anglii.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Czesławy Grzybowskiej

Indeks Represjonowanych
https://indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html

miejsce pochówku Stanisława Rachela i fotografia nagrobku :
https://www.doulabcemetery.com/en/details.asp?id=1735

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Władysław Rachel – zdjęcie z 2 Korpusu; źródło : archiwum rodzinne Czesławy Grzybowskiej
2. Władysław Rachel – zdjęcie powojenne; źródło : archiwum rodzinne Czesławy Grzybowskiej
3. grób ojca Stanisława Rachela w Teheranie; źródło : https://www.doulabcemetery.com/en/details.asp?id=1735AllEscortAllEscort