SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Czesław (Chester) Balec


1927 – 04/09/2023
IMIĘ: Czesław (Chester)
NAZWISKO: Balec
IMIĘ OJCA: Józef
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1927
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI: 04/09/2023
MIEJSCE ŚMIERCI: Thunder Bay, Ontario, Kanada
MIEJSCE POCHÓWKU: Thunder Bay, Kanada
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Czesław Balec po wybuchu II wojny światowej został 10.02.1940 r. deportowany z woj. wołyńskiego przez Sowietów wraz z członkami swojej rodziny w pierwszej masowej deportacji. Od 24.02.1940 r. przebywali na zesłaniu w posiołku Wostocznyj koło Sołwyczegodzka, obwód archangielski. Po ogłoszeniu na mocy Układu Sikorski-Majski tzw. „amnestii” dla obywateli polskich udał się wraz z rodziną na południe ZSRR, gdzie 6.09.1941 r. w Czapajewsku (obw. kujbyszewski) zostali ostatecznie zwolnieni z niewoli sowieckiej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Żołnierz 3 Karpackiego Batalionu Łączności 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu Polskiego (nr ewid. 3 DSK 1927/18, szeregowy). Uczestnik kampanii włoskiej, w tym bitwy o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

Po II wojnie światowej emigrował w 1951 r. do Kanady i osiadł w miejscowości Thunder Bay, Ontario. Był aktywnym członkiem Royal Canadian Legion Polish Branch nr 149 i Sheet Metal Workers Union Local nr 397 oraz Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło nr 1 w Thunder Bay. Zmarł 4.09.2023 r. jako jeden z ostatnich żyjących w Kanadzie polskich kombatantów 2 Korpusu. Pogrzeb odbył się 8.09.2023 r. w kościele św. Kazimierza w Thunder Bay.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada (Thunder Bay)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Wraz z Czesławem 10.02.1940 r. zostali deportowani przez Sowietów na Syberię:
– mama Anna (córka Jana, rocznik 1903) – przebywała, po ewakuacji z Armią Andersa na Bliski Wschód, w obozach dla obywateli polskich w Afryce
– ojciec Józef (syn Antoniego, rocznik 1895) – dalsze losy nieznane
– bracia:
Eugeniusz (rocznik 1929) oraz Tadeusz (rocznik 1925) – ewakuowani wraz z Armią Andersa na Bliski Wschód, uczniowie Junackiej Szkoły Kadetów
Zbigniew (rocznik 1931) – przebywał, po ewakuacji z Armią Andersa na Bliski Wschód, w obozach dla obywateli polskich w Afryce
– siostry:
Irena (rocznik 1935) i Zuzanna (rocznik 1934) przebywały, po ewakuacji z Armią Andersa na Bliski Wschód, w obozach dla obywateli polskich w Afryce
Krystyna (rocznik 1939) – dalsze losy nieznane.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Indeks Represjonowanych IPN, archiwum SPK Kanada

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Czesław (Chester) Balec – zdjęcie powojenne, źródło: Internet