SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Feliks Karcz


13/01/1914 – 26/07/1953
IMIĘ: Feliks
NAZWISKO: Karcz
IMIĘ OJCA: Franciszek
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 13/01/1914
MIEJSCE URODZENIA: pow. Brzesko (woj. małopolskie)
DATA ŚMIERCI: 26/07/1953
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU: początkowo cmentarz w Opalenicy (woj. wielkopolskie), obecnie – Cmentarz przy ul. Szpitalnej w Żarach – kwatera 6, rząd 2, grób 14
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Po inwazji sowieckiej na Polskę i okupacji Kresów Wschodnich przez ZSRR aresztowany w 1940 r. w okolicach Drohobycza (woj. lwowskie) i zesłany do łagru. Uwolniony po ogłoszeniu tzw. „amnestii” na mocy Układu Sikorski – Majski z 30.07.1941 r.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Feliks Karcz wstąpił w szeregi Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem gen. W. Andersa w dniu 14.11.1941 r. Ewakuowany wraz z wojskiem polskim z ZSRR na Bliski Wschód. Żołnierz 4 Kresowego Pułku Artylerii Lekkiej 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu (nr ewid. 1914/152). Wraz z macierzystym pułkiem przeszedł szkolenie w Iraku, Palestynie i Egipcie, a następnie szlak bojowy 2 Korpusu, w tym m.in. uczestniczył w bitwie o Monte Cassino. Stopień wojskowy – kapral. W czerwcu 1946 r. wraz ze swym pułkiem przetransportowany do Wielkiej Brytanii, gdzie zakończył służbę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.

LOSY POWOJENNE

Powrócił z Wielkiej Brytanii do Polski. Zamieszkał wraz z rodziną w Krakowie. Prześladowany przez służbę bezpieczeństwa przeniósł się do Żar na tzw. „Ziemiach Odzyskanych” (woj. lubuskie). W 1953 r., jadąc pociągiem do Poznania, został zastrzelony przez 2 funkcjonariuszy UB. Pochowany początkowo na cmentarzu w Opalenicy (pow. Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie) został po latach ekshumowany i przeniesiony do rodzinnego grobu na cmentarzu w Żarach. 26.08.2022 r. grób Feliksa Karcza został wpisany do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość Polski pod nr 4334.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 20220, 04.03.1945 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Polska (Kraków, Żary)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

W 1938 r. Feliks Karcz ożenił się z Karoliną Szostaczyńską z Tunikowskich (28.01.1914-13.03.2001). Ślub miał miejsce w jej rodzinnych Rudkach koło Lwowa. W maju 1940 r. urodziła się w Krakowie ich córka Krystyna Janina Karcz. Ich druga córka Grażyna urodziła się w 1952 r. Żona Karolina zmarła w 2001 r. – jest pochowana wraz z Panem Feliksem na cmentarzu w Żarach.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Katarzyny Pernal- Wyderkiewicz
Indeks Represjonowanych IPN
http://krzyz.montecassino.eu/4pal.php
Centralne Archiwum Wojskowe

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Feliks Karcz – żołnierz 2 Korpusu
2. Feliks Karcz przy ciężarówce, 2 Korpus
3. Dokumenty wojskowe kpr. Feliksa Karcza z 2 Korpusu Polskiego
źródło: archiwum rodzinne Katarzyny Pernal-Wyderkiewicz