SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Witold Bylczyński


05/04/1918 – 22/08/1983
IMIĘ: Witold
NAZWISKO: Bylczyński
IMIĘ OJCA: Mieczysław
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Horbaczewska (herbu Bogoria)
DATA URODZENIA: 05/04/1918
MIEJSCE URODZENIA: Ejsmonty (pow. Lida, woj. nowogródzkie)
DATA ŚMIERCI: 22/08/1983
MIEJSCE ŚMIERCI: Winnipeg (Manitoba, Kanada)
MIEJSCE POCHÓWKU: Winnipeg. Polski Cmentarz przy parafii Św. Ducha (Holy Ghost Cemetery Winnipeg). Kwatery weteranów II wojny światowej
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Rodzice prowadzili gospodarstwo pod Grodnem.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)
PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Kanonier w 5 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej (5 paplot) 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu (nr ewid. 1918/196). Uczestnik kampanii włoskiej, w tym bitwy o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu II wojny światowej zakwalifikował się do programu emigracji do Kanady. Drogę z Włoch przebył drogą morską. Osiadł w Winnipeg, gdzie w pierwszych latach pobytu znalazł zatrudnienie w leśnictwie (jako drwal przy wycince drzew). Ożenił się w Kanadzie z Polką – Marią (27.10.1923-28.10.1985). Bezdzietni.
Witold Bylczyński aktywnie działał w środowiskach kombatanckich Winnipeg – w Royal Canadian Legion, Winnipeg Polish Canadian Branch nr 246.
Zmarł w Winnipeg w 1983 r. w wieku 65 lat po długiej i ciężkiej chorobie.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr 22753

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Winnipeg (Manitoba, Kanada)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

W latach 60-tych przyjechał do rodziny (do brata) do Polski. Był przez cały czas tego pobytu śledzony przez funkcjonariuszy UB. Rodzina w Polsce także była obserwowana i sprawdzana. Z tego powodu ponowie już rodziny nie odwiedził.
Jego rodzice zmarli na Grodzieńszczyźnie. Do Polski w 1945 wyjechał tylko brat Michał.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

krzyz.montecassino.eu
archiwum rodzinne Macieja Bylczyńskiego
gazeta „The Polish Times”, Winnipeg

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Witold Bylczyński – zdjęcie powojenne
2. Royal Canadian Legion, Winnipeg Polish Canadian Branch no. 246 – tablica
3. Nekrolog śp. Witolda Bylczyńskiego, gazeta „The Polish Times”, Winnipeg, 1983 r.
4. Grób Marii i Witolda Bylczyńskich, cmentarz Holy Ghost Cemetery w Winnipeg, Kanada
5. Wejście na cmentarz Holy Ghost Cemetery w Winnipeg
źródło: archiwum rodzinne Macieja Bylczyńskiego