SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Władysław Webersfeld


01/05/1905 – 15/11/1956
IMIĘ: Władysław
NAZWISKO: Webersfeld
IMIĘ OJCA: Aleksander
IMIĘ MATKI: Józefa
NAZWISKO RODOWE MATKI: Orłowska
DATA URODZENIA: 01/05/1905
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 15/11/1956
MIEJSCE ŚMIERCI: Bytom (woj. śląskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: Bytom, Cmentarz Mater Dolorosa, grób nie istnieje
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ukończył gimnazjum we Lwowie.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. 19 września 1939 r. został aresztowany przez NKWD we wsi Sanniki (pow. Mościska, woj. lwowskie) i 08.10.1939 r. trafił do przejściowego obozu jenieckiego w Szepietówce na Podolu (obwód chmielnicki). Między październikiem 1939 a czerwcem 1941 r. był przetrzymywany w obozie jenieckim w Równem na Wołyniu. Po podpisaniu Układu Sikorski – Majski 30.07.1941 r. i tzw. „amnestii” dla obywateli polskich Władysław został zwolniony z obozu. Przebył drogę do Tockoje, gdzie wstąpił ochotniczo do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

2 września 1941 roku został wpisany na ewidencję w ośrodku Tockoje z przydziałem do 19 Pułku Piechoty 7 Dywizji Piechoty armii gen. Andersa. Wraz z pułkiem został ewakuowany z ZSRR do Iranu i dalej na Środkowy Wschód w I ewakuacji w marcu 1942 r. W Palestynie od lipca 1942 r. otrzymał przydział do sztabu 3 Brygady Strzelców Karpackich 3 Dywizji Strzelców Karpackich w stopniu sierżanta sztabowego. Uczestnik kampanii włoskiej 2 Korpusu.

LOSY POWOJENNE

Powrócił po zakończeniu wojny do powojennej Polski. Zamieszkał w Bytomiu, ożenił się ponownie. Miał krewnych we Wrocławiu, z którymi utrzymywał kontakt. Zmarł w Bytomiu w roku 1956.

POSIADANE ODZNACZENIA

3.07.1943 – Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami
31.12.1945 – Gwiazda za Wojnę 1939–1945
31.12.1945 – Gwiazda Italii
16.04.1946 – Medal Wojska (po raz pierwszy)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Bytom (woj. śląskie)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Był wnukiem Ludwika Webersfelda, powstańca styczniowego i urzędnika Magistratu we Lwowie. Jego pierwsza żona zginęła we Lwowie we wrześniu 1939 r. Druga żona mieszkała z nim w Bytomiu, gdzie zmarła w latach 70-tych XX w.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Władysław Webersfeld, Zeszyt ewidencyjny Nr. 12688, w: Centralne Archiwum Wojskowe, sygn. AND 12688; archiwum rodzinne Macieja Bylczyńskiego; Indeks Represjonowanych IPN; archiwum WBH CAW

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Władysław Webersfeld – źródło: archiwum rodzinne Macieja Bylczyńskiego