SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stefan Tomkowicz-Sielecki


14/09/1917 – 26/07/1979
IMIĘ: Stefan
NAZWISKO: Tomkowicz-Sielecki
IMIĘ OJCA: Adolf
IMIĘ MATKI: Ludwika
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 14/09/1917
MIEJSCE URODZENIA: Korystyszów (okolice Kijowa)
DATA ŚMIERCI: 26/07/1979
MIEJSCE ŚMIERCI: Necochea (prowincja Buenos Aires, Argentyna)
MIEJSCE POCHÓWKU: cmentarz w Necochea, Argentyna
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Przed wojną Stefan Tomkowicz-Sielecki mieszkał we wsi Wysock (pow. Lubomel, woj. wołyńskie). Był także uczniem warszawskiego Liceum im. Reytana. Studiował także przez 3 lata ekonomię.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu jego rodzinnych stron przez wojska sowieckie Stefan Tomkowicz-Sielecki przedostał się za granicę i przez Bałkany oraz drogą morską dostał się do Syrii, gdzie 24.05.1940 r. wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Został przydzielony do 4 kompanii strzelców 2 Batalionu Strzelców Karpackich. Od 14.06.1940 r. został przeniesiony do 6 kompanii strzelców przemianowanej 16.01.1941 r. na 2 kompanię strzelców 2 BSK. W latach 1940-1943 służył na Środkowym Wschodzie (Palestyna, Egipt) i w Północnej Afryce (Libia). W okresie 12.05-06.06.1941 ukończył kurs samochodowy i otrzymał prawo jazdy uprawniające do kierowania ciężkimi wozami wojskowymi. Od 19.08.1941-22.03.1942 walczył w kampanii libijskiej (obrona Tobruku, bitwa pod El Gazalą). Od 15.04 do 16.08.1942 r. był słuchaczem Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty, po której ukończeniu uzyskał stopień podchorążego. 17.07.1942 r. został przydzielony do 4 kompanii 8 Batalionu Strzelców Karpackich, by 16.11.1942 r. został przeniesionym do plutonu amunicyjnego 13 Czołówki Chirurgicznej.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po połączeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich z oddziałami Armii Polskiej ewakuowanej z ZSRR i utworzeniu 2 Korpusu został żołnierzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Pełnił służbę w 3 kompanii Czołówki Chirurgicznej Dywizji. Brał z nią udział w kampanii włoskiej, w tym w walkach nad rzeką Sangro oraz rzeką Rapido, bitwie o Monte Cassino, na Linii Gustawa-Hitlera, w walkach na wybrzeżu Adriatyku, w bitwie o Ankonę, na Linii Gotów, w północnych Apeninach, nad rzeką Senio, w bitwie o wyzwolenie Bolonii. Po zakończeniu II wojny światowej jako żołnierz 2 Korpusu zakwalifikował się na studia w Rzymie, które odbywał (będąc przydzielonym formalnie do Sztabu 2 Korpusu) w okresie 17.02-28.08.1946 r. Po przetransportowaniu oddziałów 2 Korpusu do Wielkiej Brytanii wstąpił do Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia. Służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie do dnia 24.03.1948 r.

LOSY POWOJENNE

Wyemigrował do Argentyny z Wielkiej Brytanii na pokładzie statku „Empire Trooper”. Przybył z Southampton do Buenos Aires 10.07.1948 r. W trakcie 16-dniowej podróży nauczył się jęz. hiszpańskiego. Na emigracji pracował jako budowniczy. Zmarł w 1979 r. – w Argentynie znany jako Esteban Tomkowicz-Sielecki.

POSIADANE ODZNACZENIA

polskie: Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 13148), Medal Wojska; angielskie: 1939-45 Star, Africa Star, Italy Star, Defence Medal, The War Medal 1939-45

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania, Argentyna
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Tadeo Enzo Tomkowicz-Sielecki

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Stefan Tomkowicz-Sielecki – zdjęcie z książeczki wojskowej Armii Polskiej w ZSRR
2. Stefan Tomkowicz – Sielecki – zdjęcie z 2 Korpusu
3. Książeczka wojskowa Stefana Tomkowicza-Sieleckiego
4. Powojenna fotografia Tomkowicza-Sieleckiego z Argentyny
5. Grób Stefana (Estebana) Tomkowicza-Sieleckiego w Argentynie
6. Tabliczka nagrobna
7. Statek „Empire Trooper”, którym Pan Stefan dopłynął do Argentyny w 1948 r. z Wielkiej Brytanii
źródło: archiwum rodzinne Tadeo Enzo Tomkowicza-Sieleckiego