SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Stanisław Berkieta


22/11/1919 – 07/02/2014
IMIĘ: Stanisław
NAZWISKO: Berkieta
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 22/11/1919
MIEJSCE URODZENIA: Adamów
DATA ŚMIERCI: 07/02/2014
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Podczas najazdu niemiecko-sowieckiego na Polskę w 1939 r. ewakuowany na linię Bugu jako cywilny pracownik Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od listopada 1939 r. żołnierz Okręgu ZWZ Warszawa Miasto. W kwietniu 1940 r. aresztowany przez Sowietów podczas przekraczania granicy Generalnej Guberni. Więziony do grudnia 1940 r. w Przemyślu i Starobielsku, następnie w łagrach rejonu Kotłas-Uchta. Skierowany we wrześniu 1941 r. do pracy w kołchozie zbiegł na teren Kazachskiej SSR, gdzie w marcu 1942 r. wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od marca 1944 r. uczestnik kampanii włoskiej jako dowódca plutonu w 15 Pułku Ułanów Poznańskich 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego. Walczył o Monte Cassino, Ankonę, Tolentino, Biagio, Civitella di Romagna oraz w Apeninie Emiliańskim.

LOSY POWOJENNE

Zdemobilizowany w grudniu 1948 r. Pozostał w Wielkiej Brytanii. Wieloletni prezes Związku Żołnierzy 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu Polskiego oraz Związku Żołnierzy 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
Wielokrotnie odwiedzał Polskę po 1989 r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Walecznych; Medal Wojska; Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino; Medal „Pro Patria”, Medal „Pro Memoria” oraz wieloma innymi odznaczeniami polskimi i brytyjskimi

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Odznaczeni Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino
Żołnierze polscy walczący o Monte Cassino
Żołnierze Wojska Polskiego na emigracji w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

źródło: warrelics.eu