SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Gabriela /Regina/ Budzyńska


24 marca 1899r. – 29 sierpnia 1981r.
IMIĘ: Gabriela /Regina/
NAZWISKO: Budzyńska
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 24 marca 1899r.
MIEJSCE URODZENIA: Stryj
DATA ŚMIERCI: 29 sierpnia 1981r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Rzym
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Campo Veano
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

do Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek wstąpiła w 1909r. we Lwowie.Nowicjat odbyła w Albano, gdzie w 1912r. złożyła pierwsze śluby., po czym wróciła do Lwowa, gdzie po ukończeniu studiów pielęgniarskich pracowała jako infirrmerka w domu Zgromadzenia.
W 1914r. opiekowała się rannymi żołnierzami w szpitalach wojennych we Lwowie, Wadowicach i Suchej / w Pałacu Branickich/.
W 1920r. przybyła do Rzymu, gdzie złożyła śluby wieczyste i objęła funkcję podmistrzyni Nowicjatu w Albano
W latach 1927-1933 była mistrzynią Nowicjatu w Grodnie.
Od 1938r. objęła Zarząd Szpitala w okolicach Równego na Wołyniu.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Na skutek działań II wojny światowej , wraz z innymi siostrami, wysiedlona do Wilna, gdzie zajmowała się kuchnią dla uchodzców , następnie wywieziona została do łagrów na Syberii do przymusowej pracy.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1943r. wraz z Armią Polską gen.Andersa, znalazła się w Teheranie, a następnie w Afryce, skąd wyjechała do Wielkiej Brytanii.Pracowała ttam jako przełożona Domu w Pitsford, przy którym utworzono wówczas polską szkołę i internat dla dziewcząt.

LOSY POWOJENNE

W 1954r. przyjechała do Włoch, gdzie do 1954r. pracowała jako przełożona Domu w Loreto.
Po czym wróciła do Domu Macierzystego, a od 1965r przebywała w nowym Domu Generalnym w Rzymie.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Od 1965r. – Rzym
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

„Grroby polskie na cmentarzach w Rzymie”.Monumenta Poloniaae in Italia- Maria Irena Kwiatkowska – Instytut Sztuki PAN -Fundacja Rzymska im.J.S.Umiastowsskiej -Warszawa 1999

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW