SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Bolesław Ejsmont


07/01/1919 – 24/02/2016
IMIĘ: Bolesław
NAZWISKO: Ejsmont
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 07/01/1919
MIEJSCE URODZENIA: Kolonia Rudowicze (gm. Brzostowica Wielka, pow. Grodno, woj. białostockie)
DATA ŚMIERCI: 24/02/2016
MIEJSCE ŚMIERCI: Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: Stary Cmentarz Komunalny w Kętrzynie
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Rolnik na rubieżach Rzeczypospolitej, pochodzący z Brzostowicy Wielkiej (pow. Grodno, woj. białostockie).

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wkroczeniu wojsk sowieckich we wrześniu 1939 r. na Kresy Wschodnie II RP i okupacji tych terenów Bolesław Ejsmont w październiku 1940 r. z przymusowego poboru został wcielony jako Białorusin do Armii Czerwonej. Został przydzielony do Szkoły Podoficerskiej w Moskwie, a w lipcu 1941 roku karnie przeniesiony przez NKWD do pracy przymusowej w Wojskowych Kolumnach Roboczych w obozach w Niżnym Nowgorodzie oraz Kołomnie. Gdy dowiedział się o powstającym w 1941 r. Wojsku Polskim w ZSRR składa wniosek o zwolnienie na mocy Układu Sikorski–Majski, a następnie, wobec odrzucenia rzeczonego wniosku, w grudniu 1941 roku zbiegł z niewoli i przedostać się na teren Kazachstanu.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Bolesław Ejsmont dociera ostatecznie do Ługowaja ( płd. Kazachska SSR), gdzie zostaje przyjęty 20.02.1942 r. do tworzącej się 10 Dywizji Piechoty Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Wraz z nią zostaje ewakuowany w kwietniu 1942 r. transportem morskim z ZSRR do Iranu, a następnie Iraku i Palestyny. Zostaje wcielony do 6 Batalionu Strzelców Karpackich 2 Brygady 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu. Uczestnik całej kampanii włoskiej – od walk nad rzeką Sangro, przez Monte Cassino, Ankonę po wyzwolenie Bolonii – jako radiotelegrafista. Podczas jednego z patroli samodzielnie wziął do niewoli 17-tu Niemców odpoczywających w jednej z włoskich willi podczas sjesty. Bolesław Ejsmont brał udział w natarciu na klasztor na Monte Cassino i uczestniczył w jego zdobyciu. Za męstwo w działaniach w tej bitwie został odznaczony Krzyżem Walecznych. W 2 Korpusie był również członkiem Kompanii Honorowej (Reprezentacyjnej) Wojska Polskiego, biorąc udział w powitaniach i pożegnaniach gen. Sikorskiego, bpa Gawliny i króla Jerzego VI. W 1946 r. przetransportowany wraz z 2 Korpusem z Włoch do Wielkiej Brytanii. W Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie służył od 20.02.1942 r. do 16.12.1947 r., gdy został zdemobilizowany.

LOSY POWOJENNE

Po demobilizacji powrócił z Wielkiej Brytanii do rodziny w Polsce, przybywając na Warmię i Mazury w grudniu 1947 r. Osiedlił się we wsi Siniec koło Kętrzyna, gdzie pracował na roli. Po przyjeździe do Kraju był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UB, a następnie SB w Kętrzynie. Jednocześnie, dla propagandy, władze komunistyczne w Kętrzynie odznaczały Go „jako wzorowego rolnika” medalami państwowymi, pomimo, iż wiecznie był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy wskazanych służb. Ponadto, w celach propagandowych, wielokrotnie był namawiany przez działaczy komunistycznych w Kętrzynie i Olsztynie do wstąpienia w szeregi PZPR, do której nigdy nie wstąpił. Z powodu odmowy wstąpienia do partii został zwolniony ze stanowiska księgowego w Spółdzielni Rolniczej w Kątach, (gm. Srokowo, pow. Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie).
Po roku 1989 Bolesław Ejsmont bardzo angażował się w działalność społeczną, uczestniczył w uroczystościach państwowych na szczeblu gminnym, państwowym i międzynarodowym. Jako weteran wygłaszał pogadanki dla społeczności lokalnej, szczególnie o przeżytych bitwach, nagrywał dla radia
i telewizji wspomnienia weterana wielkich bitew o Cassino, Ankonę, walk nad rzeką Senio w drodze do wyzwolenia Bolonii. Za działalność społeczną w 2010 r. otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gminy Srokowo. Był członkiem Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „Karpatczycy” z siedzibą w Warszawie. W dniu 03.05.2014 r. został mianowany na stopień majora. Zmarł w Kętrzynie w 2016 r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych (nr DK-82-59; 1945 r.), Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 4241; 1945 r.), Gwiazda Italii (1945 r.), Gwiazda za Wojnę 1939-1945 (nr legit. 3045; 1945 r.), Medal Wojska (nr 165-45; 1946r.), Złoty Krzyż Zasługi (nr 17-52-1978-11; 1978 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (nr 211-83-15; 1983 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (nr 537-2012-1; 18.10.2012 r.), Medal Pro Patria (nr 2750/13; 2013 r.)
Ponadto otrzymał następujące wyróżnienia i odznaki :
Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Srokowo – 2010 r.
Odznaka 2 Korpusu Polskiego
Odznaka 3 Dywizji Strzelców Karpackich (3 DSK) nr 67-38 – 1945 r.
Pamiątkowy Medal Miasta Ankony, Italia – 2008 r.
Pamiątkowy Medal Miasta Bari, Italia – 2015 r.
Odznaka „Zasłużony dla Warmii i Mazur” nr 621-85 – 1985 r.
Odznaka Weterana Armii Jej Królewskiej Mości – 2009 r.
Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny nr 16300 – 1999 r.
Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny nr 52485 – 2001 r.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
gm. Srokowo; Kętrzyn (woj. warmińsko-mazurskie)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Rafała Majkuta; Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych; archiwum WBH

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. mjr Bolesław Ejsmont – zdjęcie powojenne
2. Kompania Honorowa (Reprezentacyjna) 2 Korpusu
3. Ostatni Prezydent RP na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski z Bolesławem Ejsmontem
źródło : archiwum prywatne Rafała Majkuta