SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Kazimierz Żebrowski


28/08/1913 –
IMIĘ: Kazimierz
NAZWISKO: Żebrowski
IMIĘ OJCA: Franciszek
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 28/08/1913
MIEJSCE URODZENIA:
DATA ŚMIERCI:
MIEJSCE ŚMIERCI:
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Pan Kazimierz 2.10.1935 r. poślubił Wandę Marecką, z którą mieszkał w Ostrołęce. 05.04.1940 r. urodził się im syn Zygmunt.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1940 r. został aresztowany przez Sowietów na terenie woj. białostockiego.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstąpił do Armii Andersa w ZSRR. Ewakuowany w I ewakuacji na Środkowy Wschód został przydzielony do 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu (nr ewid. 1913/18). Przeszedł cały szlak w kampanii włoskiej jako saper 3 Karpackiego Batalionu Saperów, w tym uczestnik bitwy o Monte Cassino. Następnie przydzielony do Dowództwa Saperów 3 Dywizji Strzelców Karpackich. Ewakuowany wraz z 2 Korpusem w 1946 r. z Włoch do Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

W 1947 r. powrócił do Polski i mieszkał w Ostrołęce.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 14358), Medal Wojska, Gwiazda za wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii (legit. nr 680), Odznaka Pamiątkowa 3 Dywizji Strzelców Karpackich

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Ostrołęka
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum prywatne Szymona Pajdo; Indeks Represjonowanych, archiwum WBH

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Kazimierz Żebrowski – zdjęcie ze służby w 2 Korpusie
2. Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino sap. Kazimierza Żebrowskiego (legit. nr 877/14358 z 02.03.1945 r.) nadany rozkazem Dowództwa 3 DSK nr 40 z 15.02.1945 r.
3. Pamiątkowa Odznaka 3 Dywizji Strzelców Karpackich (legit. nr 16390) nadana przez Dowódcę 3 DSK – gen. Ducha sap. Kazimierzowi Żebrowskiemu
4. Gwiazda za wojnę 1939-45 i Gwiazda Italii nadana sap. Kazimierzowi Żebrowskiemu wraz z zaświadczeniem nr 680 wydanym przez mjr. Turowskiego , Dowódcę Saperów 3 DSK
5. Medal Wojska po raz pierwszy wraz z tymczasowym zaświadczeniem uprawniającym sap. Kazimierza Żebrowskiego do noszenia odznaczenia, wydanym przez mjr. Turowskiego, Dowódcę Saperów 3 DSK w dniu 16.04.1946 r.
6. Dowód tożsamości/ Polish Identification Card szer. Kazimierza Żebrowskiego wydany 04.05.1942 r. wraz z fotografią, nieśmiertelnikami oraz odznaką specjalną 3 Karpackiego Baonu Saperów
źródło : archiwum prywatne Szymona Pajdo