SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Konstanty Skarzyński


14/10/1904 – 31/08/1991
IMIĘ: Konstanty
NAZWISKO: Skarzyński
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI: Michalina
NAZWISKO RODOWE MATKI: Łopińska
DATA URODZENIA: 14/10/1904
MIEJSCE URODZENIA: Rosochate Nartołty (pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie)
DATA ŚMIERCI: 31/08/1991
MIEJSCE ŚMIERCI: Wysokie Mazowieckie (woj. podlaskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: cmentarz parafialny w Rosochatem Kościelnym (pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie)
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

W okresie międzywojennym Pan Konstanty – z zawodu rolnik – prowadził z rodziną własne gospodarstwo rolne. W latach 1924-1926 odbył służbę wojskową w Modlinie w 16 Pułku Piechoty. Na skutek powszechnej mobilizacji 24.08.1939 r. stawił się w Grodnie w 81 Pułku Strzelców Grodzieńskich.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Pan Skarzyński został zmobilizowany do Wojska Polskiego w dniu 24.08.1939 r. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Aresztowany przez Sowietów 22.09.1939 r. Przebywał w niewoli sowieckiej jako jeniec wojenny w obozach : Zaporoże (Ukraińska SSR), 04.06.1940 r.-10.07.1941 – Siewżełdorłag (Komi ASSR), a na koniec od 11.07.1941 r. – w obozie w Juży. W niewoli sowieckiej pracował przy budowie torów kolejowych do Workuty. Zwolniony na mocy tzw. „amnestii” na podstawie Układu Sikorski-Majski.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w Tatiszczewie w dniu 04.09.1941 r. Po ewakuacji z wojskiem polskim (I ewakuacja) na Środkowy Wschód i utworzeniu 2 Korpusu został przydzielony do Dowództwa 3 Dywizji Strzelców Karpackich (nr ewid. 3 DSK 1904/55/III, starszy strzelec). Pełnił służbę w pionie łączności Dowództwa. Uczestnik kampanii włoskiej, w tym bitwy o Monte Cassino. Pełnił służbę w 2 Korpusie do 1947 r., w tym pod dowództwem brytyjskim do 02.09.1945 r., w latach 1945-1946 r. w ramach Korpusu we Włoszech, następnie w Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

W 1947 r. powrócił do Polski, w rodzinne strony, do najbliższych. Przez okres powojenny prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł w 1991 r. i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Rosochatem Kościelnym.

POSIADANE ODZNACZENIA

Brązowy Krzyż Zasługi z Mieczami (02.09.1944 r.), Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 11229, 01.03.1945 r.), Pamiątkowa Odznaka 3 Dywizji Strzelców Karpackich (nr legit. 522, 19.03.1945 r.), 1939-1945 Star (31.12.1945 r.), Italy Star (31.12.1945 r.), Medal Wojska po raz pierwszy (nr legit. 30876, 16.04.1946 r.), Odznaka Pamiątkowa 2 Korpusu (legit. nr 372/Kw.Gł., 31.12.1946 r.), The War Medal 1939-45 (1947 r.), Odznaka Grunwaldzka (legit. nr 51163, 16.11.1973 r.), Medal Zwycięstwa i Wolności (nr legit. 377-74-211, 19.06.1974 r.), Medal za udział w wojnie obronnej 1939 r. (legit. nr 611-82-47 MW, 27.10.1982 r.), Krzyż Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (legit. nr 9-91-90-PSZ, 14.02.1991 r.)

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Rosochate-Nartołty (pow. Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Dwukrotnie zamężny, ślub z drugą żoną zawarty 20.10.1938 r. w Rosochatych. Dzieci z pierwszego małżeństwa : Jadwiga (rocznik 1928), Stanisław (rocznik 1938). Rodzina przebywała w czasie II wojny światowej w Nartołtach (Podlasie).

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Janusza Skarzyńskiego; Indeks Represjonowanych; archiwum WBH

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. st. strz. Konstanty Skarzyński
2. Zaświadczenie o nadaniu odznaczeń brytyjskich – 1939-1945 Star, Italy Star – rozkazem Dowództwa 3 DSK 2 Korpusu z dnia 31.12.1945 r., podpisane przez mjr P. Trockiego, datowane na 04.05.1946 r.
źródło : archiwum rodzinne Janusza Skarzyńskiego