SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Mieczysław Krawczyk


07/12/1922 – 02/07/2004
IMIĘ: Mieczysław
NAZWISKO: Krawczyk
IMIĘ OJCA: Franciszek
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI: Makuchowska
DATA URODZENIA: 07/12/1922
MIEJSCE URODZENIA: Łany (pow. Krzemieniec, woj. wołyńskie)
DATA ŚMIERCI: 02/07/2004
MIEJSCE ŚMIERCI: Kanada
MIEJSCE POCHÓWKU: Mountain View Cemetery, Lethbridge (koło Calgary), Alberta, Canada
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

rolnik, kawaler

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Deportowany przez Sowietów 10.02.1940 r. wraz z rodziną do obwodu archangielskiego – posiołek Kopytowo (rej. solwyczegodzki). Na zesłaniu Pan Mieczysław przebywał w okresie 26.02.1940-12.09.1941, gdy to został zwolniony w miejscowości Pugaczow (obw. saratowski).

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i ewakuował się wraz z Wojskiem Polskim na Środkowy Wschód. Został przydzielony do 13 Wileńskiego Batalionu Strzelców „Rysi” 5 Kresowej Dywizji Piechoty 2 Korpusu. Pełnił służbę w kwaterze głównej Batalionu. Uczestnik kampanii włoskiej 2 Korpusu w stopniu starszego strzelca (nr ewid. 1922/226). Absolwent szkoły podoficerskiej.

LOSY POWOJENNE

Po demobilizacji po II wojnie światowej Pan Krawczyk zdecydował się na emigrację do Kanady, do Halifax.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino (nr legit. 15766), Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Gwiazda za wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, War Medal, Defence Medal

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

Pan Mieczysław został 10.02.1940 r. deportowany na Syberię wraz z członkami najbliższej rodziny : ojcem Franciszkiem (synem Józefa, rocznik 1897), mamą Marią (córką Cypriana, rocznik 1900) i rodzeństwem : bratem Kazimierzem (rocznik 1927) oraz siostrami Zofią (rocznik 1931), Marią (rocznik 1935) i Karoliną (rocznik 1937).
Rodzice i rodzeństwo zostali zwolnieni z zesłania, podobnie jak Mieczysław, 12.09.1941r. Brat Kazimierz musiał ewakuować się z ZSRR wraz z Armią Andersa, gdyż pozostaje w spisach dzieci polskich z obozu w Pahiatua (Nowa Zelandia). Mama i siostry Zofia i Karolina repatriowały się do powojennej Polski w 1946 r. Brak danych o losach ojca Franciszka i siostry Marii po zwolnieniu z zesłania.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Szymona Pajdo; Indeks Represjonowanych; Archiwum Akt Nowych (Wykaz Polaków odesłanych do Nowej Zelandii w 1944 roku (sygn. zespół Poselstwo RP w Teheranie, teczka 121, IV/W450); krzyz.montecassino.eu; Cemetery in Lethbridge, Canada database

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

1. Mieczysław Krawczyk – zdjęcie z 2 Korpusu; źródło : archiwum rodzinne Szymona Pajdo
2. Płyta nagrobna Mieczysława Krawczyka – cmentarz Mount View Cemetery w Lethbridge, Alberta, Kanada; źródło : Internet