SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Józef Dżugaj


03/06/1917 – 16/10/1991
IMIĘ: Józef
NAZWISKO: Dżugaj
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 03/06/1917
MIEJSCE URODZENIA: Rumno (pow. Rudki, woj. lwowskie)
DATA ŚMIERCI: 16/10/1991
MIEJSCE ŚMIERCI: Słoków (pow. Prudnik, woj. opolskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: Olbrachcice (pow. Prudnik, woj. opolskie)
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Przed II wojną światową Józef Dżugaj był rolnikiem. Był zamężny z Anastazją, mieli córkę Danutę.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Wywieziony przez Sowietów na Syberię.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po uwolnieniu z niewoli sowieckiej wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR tworzonych pod dowództwem gen. W. Andersa. Ewakuowany wraz z nimi na Środkowy Wschód został przydzielony do 14 Wileńskiego Batalionu Strzelców „Żbików” 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Ze swym batalionem przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpusu. Po ukończeniu szkoły podoficerskiej został awansowany do stopnia starszego strzelca (nr ewid. 1917/66).

LOSY POWOJENNE

Po wojnie powrócił do Polski i zamieszkał na Opolszczyźnie, gdzie zmarł w 1991 r.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino nr legit. 16341, Krzyż Walecznych, Medal Wojska, Gwiazda za wojnę 1939-1945, Gwiazda Italii, War Medal, Defence Medal

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Słoków (gm. Lubrza, pow. Prudnik, woj. opolskie)
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

archiwum rodzinne Szymona Pajdo; krzyz.montecassino.eu; archiwum WBH (sygn. II.53.10756)

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Józef Dżugaj – zdjęcie z 2 Korpusu, źródło : archiwum rodzinne Szymona Pajdo