SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Marian Baran


29/01/1918 – 06/05/1995
IMIĘ: Marian
NAZWISKO: Baran
IMIĘ OJCA: Maciej
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 29/01/1918
MIEJSCE URODZENIA: Czeladź (pow. Będzin, woj. śląskie)
DATA ŚMIERCI: 06/05/1995
MIEJSCE ŚMIERCI: Czeladź (pow. Będzin, woj. śląskie)
MIEJSCE POCHÓWKU: -Cmentarz Parafii św. Stanisława przy ul. Nowopogońskiej, Czeladź
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ
LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. Po jej zakończeniu Marian Baran starał przedostać się do Europy Zachodniej. Podczas próby przekroczenia granicy w 1940 r. został aresztowany przez żołnierzy sowieckich na terenie obw. drohobyckiego Ukraińskiej SSR. Przez 2 lata był więziony w sowieckich obozach pracy.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po ogłoszeniu „amnestii” wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR pod dowództwem gen. Andersa. Ewakuował się wraz z oddziałami polskimi w 1942 r. na Bliski Wschód. Przeszedł cały szlak bojowy z 2 Korpusem Polskim. Brał udział w bitwie o Monte Cassino, gdzie został ciężko ranny w głowę. Służbę zakończył w Anglii w 1947 r.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu wojny zdecydował się pozostać na emigracji i w 1947r. wyjechał z Wielkiej Brytanii do USA, gdzie zamieszkał na stałe. W sierpniu 1981r. wraz z rodziną powrócił do Polski i zamieszkał w Czeladzi-Piaskach. Zmarł w 1995 r.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
USA, Polska
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

W 1972 r. ożenił się z Wiesławą z d. Majsak, znajomą sprzed II wojny światowej.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Muzeum Saturn w Czeladzi; Indeks Represjonowanych IPN

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Marian Baran, źródło:https://muzeum-saturn.czeladz.pl/