SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Zygmunt Czarnecki


28/03/1900 – 24/12/1985
IMIĘ: Zygmunt
NAZWISKO: Czarnecki
IMIĘ OJCA: Antoni
IMIĘ MATKI: Maria
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 28/03/1900
MIEJSCE URODZENIA: Gołębiówka
DATA ŚMIERCI: 24/12/1985
MIEJSCE ŚMIERCI: Warszawa
MIEJSCE POCHÓWKU: Warszawa Cmentarz Powązkowski – kwatera 198-5-28 – grobowiec rodziny Czarneckich
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Od 1917r. członek Polskiej Organizacji Wojskowej w Kijowie.
Po odzyskaniu niepodległości- 1 pułk piechoty Legionów.
W 1927-1928 słuchacz Wyższej Szkoły Wojennej – wysłany do Turcji,Rumunii i Jugosławii.
Kierownik referatu orga nizacyjno-mobilizacyjnego w Departamencie Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Podczas kampanii wrześniowej 1939r. – oficer operacyjny Armii „Prusy:.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Od 1944r. – zastępca dowódcy 6 Lwowskiej Brygady Piechoty.
Polski Korpus Przysposobienia i Rozmiwszczenia.

LOSY POWOJENNE

Od 1949r. – komendant Kwatery Głównej Brygadowego Koła Młodych „Pogoń”.
Prezydent RP na Uchodźstwie A.Zaleski mianował go na stopień generała brygady – 11 listopada 1966r. w korpusie generałów.
W 1967r. zwolniony ze stanowiska komendanta „Pogoni” przez gen.Andersa po odmowie zrzeczenia się nadanego stopnia.
Rozwiązał „Pogoń” i przekształcił ją w Polską Organizację „Pogoń”.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci
Tadeusz Kryska-Karski i Stanisław Zurakowski – „Generałowie Polski niepodległej” Editions Spotkania 1991

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW