SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Roman Jeżek


31/05/1914 – 19/12/2014
IMIĘ: Roman
NAZWISKO: Jeżek
IMIĘ OJCA: Jan
IMIĘ MATKI: Anna
NAZWISKO RODOWE MATKI: Juzycz
DATA URODZENIA: 31/05/1914
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 19/12/2014
MIEJSCE ŚMIERCI: Pointe Claire, Kanada
MIEJSCE POCHÓWKU:
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

osierocony w 17-tym roku życia.
O własnych siłach ukończył gimnazjum i zdał maturę we Lwowie.
Służba wojskowa w SPRA w 1 Baterii DAK we Włodzimierzu Wołyńskim i praktyka w 2 DAK w Dubnie lub 13 DAK w Brodach.
Mobilizacja przerwała studia na Wydzziale Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej.
Powołany do wojska 13 sierpnia 1939r.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W okresie 1-20 września 1939r. brał udział w kampanii wrześniowej.
Po otwarciu przez Sowietów Politechniki Lwowskiej kontynuował studia.
Należał do SZP-ZWZ.Nawiązał kontakt z T.Chciukiem, który dowodził „Białymi kurierami”.W połowie kwietnia 1940r. zorganizowano Grupę, której celem było przedostanie się przez Bieszczady na Węgry.
W nocy 20/21 kwietnia 1940r. koło miejscowości Laturka, przy granicy węgierskiej zostali zaatakowani przez Sowietów.Obronili się i cała Grupa szczęśliwie przekroczyła granicę węgierską.
Przez Jugosławię dotarł do Syrii.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Syria- 31 maja 1940r.- wstąpił do Brygady Karpackiej.
Brał udział w kampanii libijskiej od 13 sierpnia 1941r. do 22 marca 1942r.Bronił Tobruku.
20 marca 1941r awansował na porucznika.
W szeregach 2 Korpusu Polsskiego PAL brał udział w kampanii włoskiej 0d 13 grudnia 1943r. do maja 1945r.
W bitwie o Monte Cassino pełnił funkcję zastępcy dowódcy 3 Dywizji 2 Korpusu PAL.
1 sierpnia 1944r. awansował na kapitana.
Zdemobilizowany w Wielkiej Brytanii.

LOSY POWOJENNE

Ukończył inżynierię lądową na PUC w Londynie i w 1949rr. otrzymał dyplom inżyniera,
W Kanadzie od 1952r.
Członek Corporation of Professional Engineers of Quibec od 1957r.
Był głównym inżynierem w porcie montrealskim.
Należął do Klubu sportowego.
Po przejściu na emeryturę nadal zdobywał nagrody w kolarstwie, pływaniu, w biegu maratońskim i narciarskim.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Kanada – Montreal
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Archiwum Fundacji Znaki Pamięci

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW