SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Elżbieta Niewiadomska – Bogusławlewicz


1918r. – 7 listopada 1986r.
IMIĘ: Elżbieta
NAZWISKO: Niewiadomska – Bogusławlewicz
IMIĘ OJCA: Miroslaw
IMIĘ MATKI: Wanda
NAZWISKO RODOWE MATKI: Gryf-Skrzyszowska
DATA URODZENIA: 1918r.
MIEJSCE URODZENIA: Lwów
DATA ŚMIERCI: 7 listopada 1986r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Buenos Aires – Argentyna
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Jardin w Pablo Nogues
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Po zdaniu egzaminu dojrzałości odbyła studia w Szkole Sztuki Dramatycznej i Tańca Klasycznego we Lwowie.W latach 30-tych debiutowała w zespole baletowym opery i operetki lwowskiej.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Po wybuchu II wojny światowej aresztowana przez NKWD za działalność w Związku Walki Zbrojnej, skazana na karę 10 lat pracy, o czym zesłana na Syberię.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po ogłoszeniu amnestii odzyskała wolność i w 1941r. z łagru trafiła do Buzułuku, do formowanych Polskich Sił Zbrojnych.
Występowała w wojskowym teatrze w Tockoje, a po ewakuacji armii w Teheranie w ramach wyst,epów „Polskiej Parady”, gdzie była czołową tancerką / 5 Dywizja/.
W zespole rewiowym F.Konarskiego przemierzała Bliski Wschód / Irak,Syria, Palestyna, Egipt/, po czym dotarła z 2 Korpusem w kampanii włoskiej 1944r. do Compobasso.

LOSY POWOJENNE

Po wojnie przez Niemcy i Anglię wyjechała w 1948r. do Argentyny.
6 lipca 1956r. wyszła za mąż za wychowanka Korpusu Kadetów i tancerza Mariana Edmunda Bogusławlewicza.
Pracowała jako ekspert w firmie kosmetycznej H.Rubinstein.
Początkowo należała do zespołu teatru dramatycznego i pracowała jako tancerka.
W 1949r.założyła szkołę baletową uczącą dzieci i młodzież polskich tańców narodowych, przyczzyniając się tym samym do pielęgnowania polskiej kultury i tradycji narodowych.
W 1949r. założyła w Buenos Aires zespół taneczny „Nasz Balet”.Zespół założono pod egidą Polskiej Macierzy Szkolnej, który z czasem stał się częścią Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.Kierowała nim wraz z mężem nieprzerwanie przez 35 lat, pełniąc funkcje kierownika i choreografa.
Odnosili sukcesy w całej Argentynie.Zdobywali przychylność Argentyńczyków i szerzyli sympatię do Polski.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski /3.07.1974r./
Krzyż Monte Cassino
Złoty Krzyż Zasługi / 11.11.1962r./.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Aleksander Omiljanowicz ‚Argentyńska mozaika”
Roman Dobrzyński „Dziewczyna z Monte Cassino” – 16.05.1986r.Perspektywy
Anna Chojnacka – „Almanach sceny polskiej” XXVIII – Warszawa, 1993r.
„O Lwowianach, Lwowie i Małopolsce Wschodniej Lwowianka kier.art.”Naszego Baletu” Koło Lwowian Londyn

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW