SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Jan Bielatowicz


16/11/1913 – 27/11/1965
IMIĘ: Jan
NAZWISKO: Bielatowicz
IMIĘ OJCA: Marian
IMIĘ MATKI: Zofia
NAZWISKO RODOWE MATKI: Chodzińska
DATA URODZENIA: 16/11/1913
MIEJSCE URODZENIA: Nisko (woj. podkarpackie)
DATA ŚMIERCI: 27/11/1965
MIEJSCE ŚMIERCI: Londyn, Wielka Brytania
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz South Ealing – Londyn
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Jan Bielatowicz przebywał razem z rodzicami w Rzeszowie i Pilznie, a od 1922 r. w Tarnowie, gdzie jego ojciec był lekarzem miejskim. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie. W 1930 r. zadebiutował na łamach czasopisma „Nasze Życie”. W 1931 r.- redaktor pisma tarnowskiej młodzieży „Czyn”, którego był współzałożycielem. Następnie zdał maturę i w 1931 r. podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Studiował filologię polską i prehistorię. W czasie studiów należał do Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Prezes Koła Naukowego Polonistów. W 1937 r. uzyskał tytuł magistra polonistyki. Pracował jako dziennikarz „Głosu Narodu”, „Prosto z Mostu”, „Orędownika”. Opracował i wydał antologię poezji ludowej. W kwietniu 1939 r. ożenił się z Ireną Drożdżówną – polonistką z Tarnowa.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Służył w 5 Pułku Strzelców Podhalańskich. Po kampanii wrześniowej 1939 r. przekroczył granicę węgierską. Internowany w obozie Kisbodak. Od stycznia do kwietnia 1940 r. działał w biurze organizującym przerzuty polskich żołnierzy na teren Francji. W 1940 r. aresztowany i osadzony w obozie w Komarom, skąd uciekł przez Jugosławię i Turcję i przedostał się do Palestyny. W Hajfie wstąpił do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Walczył w obronie Tobruku. W 1942 r. został skierowany do Szkoły Podchorążych Rezerwy.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Po połączeniu Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich z wojskami Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR został żołnierzem 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu. Uczestniczył w kampanii włoskiej, w tym bitwie o Monte Cassino czy Predappio w stopniu podporucznika 3 batalionu 3 DSK – nr ewid. w 3 DSK 1913/11. Współpracował z redakcjami „Orła Białego” i „Dziennika Żołnierza Armii Polskiej na Wschodzie”. W latach 1944-1946 opracował i opublikował 4 tomy antologii poezji, której autorami byli przeważnie żołnierze 2 Korpusu.

LOSY POWOJENNE

Po zakończeniu wojny do 1946 r. przebywał w 2 Korpusie we Włoszech, a w 1946 r. wyjechał z wojskiem do Wielkiej Brytanii. Przebywał w obozach żołnierskich Freckenham i w Chippenham. Po demobilizacji podjął prace w Katolickim Ośrodku Wydawniczym Veritas. Początkowo pracował jako pakowacz i ekspedytor, później kierownik literacki tygodnika „Życie” i w latach 1949-1951 redaktor „Gazety Niedzielnej”. W okresie 1951-1955 redaktor naczelny „Życia” oraz w latach 1954-1956 miesięcznika „Droga”. Współpracownik Rozgłośni Radia Wolna Europa – realizator szeregu audycji poświęconych 2 Korpusowi, w tym wywiadów z dowódcami jednostek Korpusu. Należał do emigracyjnego Stronnictwa Narodowego. Był w Komitecie Politycznym. W 1963 r. został wybrany do Rady Jedności Narodowej. Autor i redaktor szeregu publikacji literackich i historycznych.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Londyn, Wielka Brytania
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Stanisław Kopański „Wspomnienia wojenne 1939-1945”, Bellona 1990 r.; “Trzecia Dywizja Strzelców Karpackich 1942-1987″, Londyn 1991 r.; archiwum Radia Wolna Europa

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Jan Bielatowicz – źródło : poezja.org