SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Władysław Iżykowski vel Józef Górski


12/03/1921 – 18/05/2000
IMIĘ: Władysław
NAZWISKO: Iżykowski vel Józef Górski
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 12/03/1921
MIEJSCE URODZENIA: Niemcy
DATA ŚMIERCI: 18/05/2000
MIEJSCE ŚMIERCI: Sierpc (pow. Sierpc, woj. mazowieckie)
MIEJSCE POCHÓWKU: Cmentarz Parafialny Sierpc
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

w 1924r. powrócił do Polski.W Sierpcu ukończył szkołę powszechną,W latach 1938-1939 pracował w PKP w Sierpcu.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W 1940r. wywieziony na roboty do Niemiec.Uciekł po 5 miesiącach do Polski.Od grudnia 1940r. do marca 1941r.- więziony w Brodnicy.Od 1942r. przebywał na terenie dzisiejszego Gdańska, skąd został wywieziony na roboty kolejowe.
W marcu 1943r.wywieziony do Grecji;nawiązał kontakt z greckim ruchem oporu ELAS;dołączył do partyzantów i wcielono go do X Dywizji Partyzanckiej w górach Karpinis., do Batalionu śmierci „Toima Thamatu”, organizacji walczącej z faszystami, do kompanii polskiej, pod dowództwem ppor.Malinowskiego, póżniej J.Soroki.
Brał udział w walkach z Niemcami-Lamla-Larisa, do portu Wolos.W sierpniu 1943r. ranny-Ipatia.
Ewakuowany do Korpusu Polskiego koło Iomaili w Egipcie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W marcu 1944r. wysłany do 2 Korpusu Polskiego, do Włoch pod pseudonimem Józef Górski.Choroba, atak wyrostka wyeliminował go z walk o Monte Cassino.Brał udział w bitwie pod Arkoną- ranny; odesłany do szpitala w Szkocji.
W Armii gen.Andersa do 8 maja 1945r.

LOSY POWOJENNE

Do Polski powrócił w lutym 1946r.Prześladowany przez Urząd Bezpieczeństwa

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Sierpc

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW