SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Czesław (Ambroży) Makowski


30/06/1914 – 08/11/1985
IMIĘ: Czesław (Ambroży)
NAZWISKO: Makowski
IMIĘ OJCA: Stanisław
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 30/06/1914
MIEJSCE URODZENIA: Poszewka (pow. Węgrów, woj. mazowieckie)
DATA ŚMIERCI: 08/11/1985
MIEJSCE ŚMIERCI: Rzym
MIEJSCE POCHÓWKU: Rzym – cmentarz Campo Verano – Grobowiec Franciszkanów – Quadriportico 3
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Stanisław Makowski szkołę powszechną ukończył w rodzinnych stronach. W grudniu 1930 r. wstąpił do klasztoru Franciszkanów w Niepokalanowie pod Warszawą. Nowicjat rozpoczął jako brat zakonny 28.06.1932 r. i przyjął imię zakonne Ambroży. Pierwsze śluby złożył 09.07.1933 r. Pracował przy wydawaniu „Rycerza Niepokalanej”. W 1934 r. został skierowany do Rzymu. Śluby wieczyste złożył 16.07.1936 r. w bazylice Dodici Apostoli przy Kurii Generalnej w Rzymie. W latach 1938-1940 był zakrystianem w Asyżu przy grobie św. o. Franciszka.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

W latach 1940-42 pracował jako kucharz w penitencjarii w Watykanie, a w okresie 1942-44 – w klasztorze św. Antoniego na Vigna w Rzymie.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

W 1944 r. został powołany do służby w 2 Korpusie. Do 1948 r. pracował w Delegaturze PCK w stopniu podporucznika.

LOSY POWOJENNE

W 1948 r. powrócił do zakonu. Pracował w następujących konwentach : 1948-1956 – Santa Severa, 1956-1959 – w San Teodoro, 1959-1969 – w Cittadella dell’Immacolata w Rzymie, 1969-1972 – furtian w Międzynarodowym Kolegium Seraphicum, 1972-73 – w polskim klasztorze w Santa Severa, 1973-1980 – w Cittadella. Ostatnie lata życia spędził w Klasztorze S. Antonio. Był cenionym przez współbraci zakonnikiem. Zmarł w Rzymie i został pochowany w grobowcu o. Franciszkanów na cmentarzu Campo Verano.

POSIADANE ODZNACZENIA
MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Włochy
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)
ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Maria Irena Kwiatkowska „Groby polskie na cmentarzach Rzymu”, Monumenta Poloniae in Italia 2, Instytut Sztuki PAN, Fundacja Rzymska im. J.S.Umiastowskiej, Warszawa, 1999; archiwum MI Niepokalanów

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW

Brat Ambroży Stanisław Makowski – źródło : Archiwum MI Niepokalanów