SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Żołnierzy 2 Korpusu PolskiegoDrukuj
http://indeks2kp.pl/wp-content/uploads/2020/08/nopic.jpg

Henryk Torbus


1913r. – lipiec 1999r.
IMIĘ: Henryk
NAZWISKO: Torbus
IMIĘ OJCA:
IMIĘ MATKI:
NAZWISKO RODOWE MATKI:
DATA URODZENIA: 1913r.
MIEJSCE URODZENIA: Czeladż
DATA ŚMIERCI: lipiec 1999r.
MIEJSCE ŚMIERCI: Nowa Zelandia
MIEJSCE POCHÓWKU: Nowa Zelandia
ŻYCIE PRZED II WOJNĄ ŚWIATOWĄ

przed wojną służył w 39 Pułku Piechoty., w Jarosławiu., w randze podoficera.

LOSY W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (PRZED WSTĄPIENIEM DO ARMII ANDERSA)

Brał czynny udział w kampanii wrześniowej , a po klęsce przedostał się za granicę.

PRZEBIEG SŁUŻBY W ARMII ANDERSA

Jako członek Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich na Srodkowym Wschodzie, walczył pod Tobrukiem.
Za walki w bitwie o Ghazę został odznaczony Krzyżem Virtuti Militari.
Uczestniczył w wielu bitwach kampanii włoskiej.Został ciężko ranny w walkach o Monte Cassino.

LOSY POWOJENNE

po wojnie 2 lata przebywał w Anglii.W 1947r.wyjechał do Australii, po podpisaniu 2-letniego kontraktu.Po wygaśnięciu umowy przeniósł się do Nowej Zelandii, zamieszkał w Auckland, gdzie pozostał do końca życia.

Ożenił się z Heleną Wiśniewską, która wraz z młodszym rodzeństwem przybyła do Nowej Zelandii z liczną grupą emigrantów z Polski.
Był aktywnym członkiem organizacji polonijnych – Stowarzyszenia Polskich Kombatantów /SPK/
i Stowarzyszenia Polaków w Auckland /SPA/.
Przez pewien czas sprawował funkcję Delegata Rządu RP na Obczyźnie oraz kolektora dotacji na Skarb Narodowy.
Po śmierci żony w 1992r., którą boleśnie przeżył, podupadł na zdrowiu.
Choroba ograniczyła jego aktywność społeczną.

POSIADANE ODZNACZENIA

Krzyż Walecznych, Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczem,War Medal,Africa Star, Italy Star,Defence Medal

MIEJSCE ZAMIESZKANIA PO WOJNIE
Nowa Zelandia Auckland
INNE INFORMACJE (NP DOTYCZĄCE RODZINY, ITP)

żona Helena z d.Wiśniewska zmarła w Auckland w 1992R.

ŹRÓDŁO DANYCH BIOGRAFICZNYCH

Muzeum Saturn w Czeladzi

SKANY / FOTOGRAFIE
OPIS ZAŁĄCZONYCH MATERIAŁÓW