14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, która uważana jest za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie w czasie II wojny światowej. W dniach 13-14.02.2022 r. odbyły się centralne obchody państwowe tego święta. Pamiętały o tym wyjątkowym dniu także liczne środowiska lokalne.

Przypomnijmy, że wielu oficerów i żołnierzy Służby Zwycięstwu Polsce, a następnie Związku Walki Zbrojnej, aresztowanych w latach 1939-1941 przez Sowietów przebywało w więzieniach, obozach jenieckich i łagrach na terenie ZSRR. Uwolnieni w ramach tzw. „amnestii” dla obywateli polskich ogłoszonej na podstawie Paktu Sikorski-Majski wstąpili w latach 1941-42 do Polskich sił Zbrojnych w ZSRR tworzonych przez gen. Andersa. Wśród nich był m.in. ppłk Nikodem Sulik – Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ do momentu aresztowania przez NKWD 13.04.1941 r. czy gen. Michał Karaszewicz-Tokarzewski – komendant Obszaru nr 3 Lwów ZWZ.

Wielu żołnierzy Armii Krajowej zasiliło także szeregi 2 Korpusu w 1945 r. po zakończeniu działań wojennych, po swym uwolnieniu z obozów jenieckich, obozów pracy na terenie Niemiec i Austrii. Wielu z nich było niedawnymi uczestnikami Powstania Warszawskiego.

Wszyscy oni mieli swój wkład w tworzenie historii 2 Korpusu. Różne ich losy były także po II wojnie światowej. Wielu zamieszkało z dala od Polski.

W dniu 80 rocznicy przekształcenia ZWZ w Armię Krajową wspomnijmy wszystkich żołnierzy Armii Krajowej, którzy aktywnie uczestniczyli w oporze przeciwko okupantom i walce o niezawisłość Rzeczypospolitej. Na całym terenie II Rzeczypospolitej. A gdy koleje ich losu wywiodły ich rękami okupantów daleko od Ojczyzny, nadal walczyli o jej wolność – już na innych frontach. Także o ich losach dowiedzą się Państwo z biogramów w naszym „Słowniku żołnierzy 2 Korpusu”.

Cześć Ich pamięci !